Ceník

Možnost platby kartrou:


POZOR! Nepřehlédněte:

Nelimitované AKCE na pečetění fisur a jamek. Více o pečetění fisur a jamek se dozvíte v našem letáku.

Naše zubní klinika našim pacientům nabízí nejen kvalitní péči, ale zároveň respektujeme i finanční možnosti našich pacientů


Naše zubní klinika nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Ceníme si však našich pacientů a proto jim za jejich peníze věnujeme čas, který si zaslouží. Vždyť co je životě důležitější, než právě zdraví Vás všech, potažmo našich pacientů.

„INVESTUJTE“ včas do svého zdraví, ušetříte si tak spousty budoucích zdravotních problémů.

„Zuby jsou základem zdraví člověka“, a proto je důležité k tomu správně přistupovat a nezanedbávat návštěvy zubního lékaře.

Přijďte raději včas, než v době, kdy už jsou zuby a stav dásní tak špatný, že zbývá pouze zub extrahovat, tedy vytrhnout. Uvědomme si, že je důležité mít čím kousat a nejlépe to jde se zuby vlastními, a právě proto si je chraňme a pečujme o ně!

Vstupní vyšetření

Každý nový pacient v naší zubní ordinaci podstoupí vstupní vyšetření, na jehož základě stanoví lékař plán ošetření. Součástí vstupního vyšetření je intraorální RTG snímek (nebo snímky), jimiž lze odhalit i pouhým okem nezjistitelné skryté kazy. Dále je zhotoven panoramatický rtg snímek pro zjištění uložení zubů moudrosti a případných anomálií hlavy a krku (cysty, nádory). Dále provádíme fotodokumentaci pacienta, která slouží pro názornou ukázku před ošetřením a po ukončení všech ošetření.


Vstupní vyšetření – dospělí

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ – celkového zhodnocení stavu chrupu 200 Kč
1 x OPG NEBO RTG V RÁMCI VSTUPNÍHO VYŠETŘENÍ 200 Kč

Na základě absolvování vstupní prohlídky lékař zpravidla do 1 týdne pacientovi sestaví léčebný plán a zhotoví cenový návrh v případě potřeby další léčby a ošetření. S pacientem si dohodne termín dentální hygieny a konzultace ohledně léčebného plánu a cenového návrhu, kde pacientovi lékař sdělí případné varianty a cenové rozpětí na celý průběh ošetření. Není-li třeba u pacienta dalšího ošetření, objednáme pacienta na preventivní prohlídku po ½ roce.

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA – DOSPĚLÍ 100 Kč


Prevence je lepší než vrtání

Cílem zubní profylaxe, často nazývané také preventivní zubní lékařství nebo stomatologická prevence, je zabránit, popř. zredukovat výskyt nových nemocí. K zubní profylaxi patří preventivní opatření, která mají zamezit vzniku onemocnění zubů, dásní a závěsného aparátu. Z aktuálních studií k německému zdraví dutiny ústní vyplývá jasná tendence: stále více dospělých – a zde nesmírně vysoký podíl seniorů – trpí chronickým zánětem závěsného aparátu zubů, parodontitidou, laicky nazývanou také parodontóza. Krvácení z dásní, zarudnutí a otoky jsou první poplašné signály. Hrozí záněty, vyvolané bakteriálními zubními povlaky, které se rády usazují mezi zuby a okrajem dásní. Jestliže se tento tzv. "plak" neodstraní, vyhledají si bakterie svou cestu do hlubších vrstev dásní a způsobí tam parodontitidu, zánět závěsného aparátu zubů. Tělo se brání a produkuje enzymy, které sice napadají bakterie, ale také samotné dásně. Bez léčby hrozí zničení vaziva a čelistní kosti – a nakonec vypadání zubů.

Komu není lhostejné jeho zdraví, musí zubům a dásním věnovat zvláštní pozornost. A to je více než "nezapomenout si vyčistit zuby po jídle". Bezpodmínečně k tomu patří cílená prevence.


Dentální hygiena

Víte, z čeho se má skládat správná dentální hygiena?


DENTÁLNÍ HYGIENA do 60 min. a každá první návštěva DH 900 - 1.000 Kč
DENTÁLNÍ HYGIENA do 45 min. a při pravidelných návštěvách 2 x ročně 700 - 800 Kč

Na dentální hygienu objednáváme pouze naše pacienty.

O vhodnosti použití pískovače u pacientů rozhoduje lékař.

U některých pacientů může vyvolávat dentální hygiena nepříjemný pocit – někdy i mírnou bolest. Chodíte-li však na DH pravidelně 2 x do roka, dásně jsou pak zdravé a zuby jsou v pořádku. DH může být někomu nepříjemná, obzvláště jste-li na ní poprvé, ale nedivte se, čistí se na zubech a dásních vše od počátku Vašeho života, co se zde usadilo a to může být někomu pocitově nepříjemné.


EXTRAKCE

Extrakce zubu (vytržení zubu) je běžný stomatochirurgický výkon, který je prováděn zpravidla ambulantně a to za pomoci anestezie. Před samotným výkonem je vhodné se dostatečně najíst a vzít si všechny léky, které trvale užíváte, pokud lékař nenařídil jinak, v den výkonu požádat o uvolnění z práce a vyhýbat se fyzické zátěži.

EXTRAKCE JEDNOKOŘENOVÉHO ZUBU 350 Kč
EXTRAKCE VÍCEKOŘENOVÉHO ZUBU 400 Kč
EXTRAKCE KOMPLIKOVANÁ - podle náročnosti 550 - 1.200 Kč

POVRCHOVÁ ANESTEZIE – lokální 50 Kč
INFILTRAČNÍ NEBO SVODNÁ ANESTEZIE 1 AMPULE 150 Kč

Proč zuby onemocní?


ANALGOSEDACE

Jde o bezpečné a účinné analgetikum pro všechny situace, kdy je potřebný rychlý nástup a rychlý ústup účinků. Poskytuje úlevu od bolesti a sedaci při vědomí. Je vhodný při EXTRAKCÍCH zubů.


ANALGOSEDACE pro děti (pro úzkostné a bojácné pacienty) 200 Kč
ANALGOSEDACE pro dospělé (pro úzkostné a bojácné pacienty) 400 Kč


RTG, OPG

Zubní lékař dokáže při klinickém vyšetření (pohledem a sondou) odhalit pouze okolo 30% přítomných kazů. Rentgenové vyšetření zubů a čelistí je proto dnes běžnou a velmi důležitou součástí komplexního stomatologického vyšetření pacienta.

V zubních ordinacích se dnes využívá hlavně intraorální rentgen (IO RTG) a ortopantomogram (OPG).

Intraorální rentgen se používá hlavně k detailnímu rtg zobrazení jednotlivých zubů k odhalení skrytých kazů, k vyšetření stavu parodontu nebo ke zjištění patologických ložisek u hrotu zubních kořenů atd.

Ortopantomogram je přehledný panoramatický rentgenový snímek zachycující dentici, obě čelisti, čelistní klouby, část nosní dutiny a část maxilární dutiny vyšetřovaného. Získává se ortopantomografickou snímkovací technikou.

INTRAOR. RTG nebo PANORAMATICKÝ SNÍMEK (OPG)
(registrovaní pac.)
200 Kč
INTRAOR. RTG nebo PANORAMATICKÝ SNÍMEK (OPG)
(neregistrovaní pac.)
400 Kč


ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ

Cílem endodontického ošetření je zachránit mrtvý zub či zub se zánětem zubního nervu před extrakcí. Za pomoci speciálních nástrojů a technik je zapotřebí odstranit zánětem postiženou – infikovanou tkáň z kořenových kanálků a nahradit jí vhodnou výplní tak, aby vyplněný kořenový kanálek už nebyl zdrojem šíření infekce do okolí zubu. Je to poslední možnost, jak zachránit zub před extrakcí - vytržením.

Skutečně kvalitní ošetření kořenových kanálků je velmi důležité! Je nutné si uvědomit, že bez dokonale ošetřeného kanálku je "mrtvý" zub odsouzen k extrakci. Následná náhrada vytrženého zubu prostřednictvím můstku nebo implantátu je pak mnohem náročnější a to nejen finančně, než endodontické ošetření s dostavbou a zhotovením korunky.

ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - 1. návštěva (léčba) 1.300 - 1.600 Kč
ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - 2. návštěva (výměna léčebné látky) 500 - 650 Kč
ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - 3. návštěva (plnění kořenových kanálků) 1.000 - 1.300 Kč


Reendodontické ošetření

Pokud ošetření kořenových kanálků zubu není provedeno správně, dochází k rozvoji zánětu v kosti kolem kořenů zubu. Takový zub je dříve nebo později příčinou potíží pacienta a často působí komplikace.

Dříve se takové zuby extrahovaly, nebo se ložisko odstraňovalo chirurgicky. Dnes je možné u těchto zubů provést reendodoncii, to znamená ošetření zubů, které již v minulosti endodonticky ošetřeny byly. Ošetření se provádí v případech, kdy na RTG snímku nad kořenem endodonticky ošetřeného zubu vidíme nález - rozpuštěnou kost neboli zubní váček. Ošetření volíme i v případech, kdy má zaplněný kořenový kanálek na RTG snímku špatnou kvalitu. Cílem reendodontického ošetření je špatně ošetřený kanálek znovu zprůchodnit v celé jeho délce, dezinfikovat a správně zaplnit. Při ošetření se proto musí odstranit výplňové hmoty z předchozího ošetření, dohledat všechny kořenové kanálky, znovu je zprůchodnit a dokonale vyčistit celý vnitřní prostor zubu. Následně po vyčištění je nutné kanálek hermeticky zaplnit a utěsnit kořenovou výplní.

REENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - 1. sezení 1.500 - 1.700 Kč


Kompozitní výplň (bílá plomba)

Kompozitní výplň - bílá plomba je materiál používaný v zubních ordinacích k náhradě ztracené části zubu nebo jako estetičtější forma výplně zubu. Bílá plomba je veřejností v poslední době velmi často upřednostňována před amalgámovou výplní, a to především pro svůj vzhled. V některých zemích amalgámovou plombu nahradila úplně, hlavně kvůli údajné škodlivosti rtuti, ze které je amalgám vyroben. Bílá plomba je také nezastupitelná při rekonstrukcích předních zubů, kde je estetika na prvním místě.

Výhody kompozitní výplně


KOMPOZITNÍ (BÍLÁ) VÝPLŇ - dle rozsahu, počtu plošek

1 ploška 1.000 Kč
2 plošky 1.200 Kč
3 plošky 1.500 Kč
4 plošky 1.800 Kč
Zmeškaná, předem neomluvená návštěva u lékaře 100 Kč
Administrativní výkon - údržba, zpracování, odevzdání zdravotní dokumentace 200 Kč

Každému pacientovi dobíjíme KREDIT (záloha) 100,- Kč na další návštěvy. Tato záloha bude stržena a odečtena pouze v případě, nedostaví-li se pacient bez omluvy předem na objednaný termín. V případě ukončení registrace v našem zdravotnickém zařízení bude pacientovi vrácena.

Vyhrazujeme si právo jakýchkoliv změn v ceníku.

Ceník je platný od 22.6.2020 a ceny jsou koncové, za 1 ošetření, pokud není uvedeno v ceníku jinak. Služby jsou osvobozeny od DPH , vyjma estetických výkonů, jako je bělení zubů – kde je cena uvedena včetně DPH.


Naši partneři

Dental consulting group HealOzone DentProfylaxe.cz DentaVision MUDr. Daniel Dražan